TODD FONG PHOTOGRAPHY | Japan
Kyoto - Heien Jingu GardensKyoto - Two MaikoKyoto - Shoren-inKyoto - Autumn LeavesKyoto - Yasaka PagodaKyoto - GionKyoto - TempleKyoto - GionKyoto - Yasaka PagodaKyoto - HigashiyamaKyoto - Kiyomizu DeraKyoto - Kiyomizu DeraKyoto -MaikoKyoto - Shoren-inKyoto - GionKyoto - GionKyoto - GionKyoto - GionKyoto - GionKyoto - Gion